Hoe de voormalige PWA Kazerne transformeert

Van kazerne naar groene woonwijk 

Het is een uniek relict uit de Koude Oorlog: de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda Noord. Gebouwd tussen 1966 en 1968, deed het complex dienst als landelijk hoofdkwartier van de Nationaal Territoriaal Bevelhebber. Nadat Defensie het in 2010 verliet, maakte scholengemeenschap De Goudse Waarden er nog even gebruik van, maar daarna kwam het leeg te staan. In 2021 kreeg het kazerneterrein nieuwe eigenaren. In samenspraak met de gemeente Gouda, de buurt en woningzoekenden ontwikkelden deze ontwikkelaar en aannemer een plan voor een nieuwe wijk op deze bijzondere locatie.  

Voorgeschiedenis 
In de jaren 2020-2021 organiseerde de gemeente Gouda een participatietraject voor het kazerneterrein en kon de buurt meedenken over woningbouw. Het grove plan dat er al lag, werd daarna behoorlijk gewijzigd. Vooral over de ontsluiting voor het verkeer bleek met de buurt nog eens goed gesproken te moeten worden. Dat gebeurde in maart 2022. De voorkeuren die in die bijeenkomst uitgesproken werden, vormden de basis voor een Schetsplan, dat in juli 2022 aan de omwonenden en woningzoekenden gepresenteerd werd.

Andere kijk op de atoombunker
In de tussentijd veranderde echter de kijk op de atoombunker op het kazerneterrein. Onderzoek naar het bouwwerk leidde tot de conclusie dat het minstens ‘behoudenswaardig’ is en zelfs monumentaal kan worden genoemd. Dit was aanleiding om een nieuw, alternatief plan voor het terrein te maken, mét behoud van de bunker. Op 12 oktober 2023 werden omwonenden en woningzoekenden daarover tijdens een bijeenkomst geïnformeerd. Het alternatieve plan werd goed ontvangen.

222 nieuwe woningen
Kort voor de presentatie van het alternatieve plan sloten de gemeente en de ontwikkelende partijen een zogeheten ‘anterieure overeenkomst’ voor de nieuwbouw op het kazerneterrein, ongeacht het plan dat gekozen zou worden. De overeenkomst stelt vast dat er 222 woningen komen, waarvan een derde sociale woningen. Ook gaat de overeenkomst uit van een buurtcentrum en een gezondheidscentrum voor huisartsen en overige eerstelijnszorg. Eind 2023 werd definitief gekozen voor het alternatieve plan en kon de bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Het fundament voor De Kazerne was gelegd: een wijk met een groen karakter, mét behoud van de monumentale atoombunker.

De Kazerne Gouda maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.